Възстановяване на средства

OТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТАВЕНА СТОКА И ВРЪЩАНЕ НА ПОЛУЧЕНА СТОКА

 

ПОТРЕБИТЕЛ, подал заявка за купуване на стока от САЙТОВЕТЕ, има право да върне тази стока само в следните случаи:

  1. Ако доставената стока не е тази, която е поръчана от ПОТРЕБИТЕЛЯ;
  2. Ако доставената стока е с недостатъци;
  3. Ако при транспортирането стоката е била повредена;
  4. Ако цената, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да заплати, не е тази, която е била посочена в САЙТОВЕТЕ;

Извън случаите, изброени в предходната алинея, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да откаже да получи и заплати стока, за която е подал заявка за закупуване. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ стори това, той дължи заплащане на извършените разходи за доставката и за връщане на стоката обратно на „МОНИ ПЕТРОВ ГРУП” ЕООД.

След получаване и заплащане на стоката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска връщането й на „МОНИ ПЕТРОВ ГРУП” ЕООД и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:

  1. Ако стоката има недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;
  2. Ако при употреба на стоката се установи, че тя има дефект, който я прави негодна за предназначението й;
  3. В случаите на отказ от договора съгласно разпоредбите на чл. 25-28 от тези Общи условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да упражни правата си по предходната алинея в случай, че представи касовата бележка за закупуването на продукта.

Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 3 (три) работни дни след получаване на уведомление за несъответствието, изпратено от ПОТРЕБИТЕЛЯ до „МОНИ ПЕТРОВ ГРУП” ЕООДпосредством системата за целта, която може да бъде намерена в секцията (ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА).

В случай на желание от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ да замени закупен артикул от САЙТОВЕТЕ срещу същия артикул в друг размер или срещу друг артикул, закупеният артикул се изпраща обратно с куриер следвайки процедурата описана в системата за (ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА) за сметка наПОТРЕБИТЕЛЯ, само и единствено при условие, че стоката е в първоначалния си вид и не е била използвана и опаковката и касовата й бележка са запазени. Маркерът за автентичност на продукта с пластмасова пломба за сигурност, трябва да бъде приложен непокътнат. Върнатите елементи трябва да са неизползвани и с всички оригинални продуктови етикети, прикрепени аксесоари и опаковки. Обувките, трябва да бъдат върнати в техните оригинални неповредени кутии.

(2) Заместващият артикул се изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ, съгласно разпоредбите на настоящите общи условия, на посочения от него адрес за доставка, за сметка на МОНИ ПЕТРОВ ГРУП” ЕООД при условие, че поръчката попада в промоционалните условия за безплатна доставка.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 26, ал. 2 и чл. 27, в 15-дневен срок, считано от датата на:

  1. приемане на стоките от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, или
  2. приемане на последната стока от ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТе поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно.

“МОНИ ПЕТРОВ ГРУП” ЕООД предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6 от Закон за защита на потребителите. Този формуляр представлява Приложение № 1 към настоящите Общи условия.

За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да уведоми за името си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението му да се откаже от договора с недвусмислено заявление. За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва стандартния формуляр за отказ, представляващ Приложение № 1 към настоящите Общи условия или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора.

Решението за отказ от договора може да се изпрати на електронната поща на “МОНИ ПЕТРОВ ГРУП” ЕООД – info@monipetrov.com  или да се изпрати на хартиен носител на адрес: гр.Кюстендил, област Кюстендил, п.к 2500, кв. Герена бл.№184 ет.3 ап.8.

За да спази ПОТРЕБИТЕЛЯТ срока за отказ от договора, е достатъчно той да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора, посочен в чл. 23, ал. 1, т. 1 и 2.

            Ако ПОТРЕБИТЕЛ се откаже от сключен между него и “МОНИ ПЕТРОВ ГРУП” ЕООД договор, “МОНИ ПЕТРОВ ГРУП” ЕООД ще възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички плащания, които е получил от него, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 15 дни считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ информира “МОНИ ПЕТРОВ ГРУП” ЕООД за неговото решение за отказ от договора. “МОНИ ПЕТРОВ ГРУП” ЕООД ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от ПОТРЕБИТЕЛЯ при първоначалната транзакция, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично не се съгласи с друг начин. При поръчки, направени и платени с наложен платеж ПОТРЕБИТЕЛЯТследва да регистрира данните на сметката, по която би желал да бъде възстановена сумата. При всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

“МОНИ ПЕТРОВ ГРУП” ЕООД няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от “МОНИ ПЕТРОВ ГРУП” ЕООД.

“МОНИ ПЕТРОВ ГРУП” ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не му представи доказателства, че е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

В случай на отказ от договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати или да върне обратно стоките на “МОНИ ПЕТРОВ ГРУП” ЕООД или на: гр.Кюстендил, област Кюстендил, п.к 2500, кв. Герена бл. № 184 ет.3 ап.8, България без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 15 дни след датата на получаване. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е информирал “МОНИ ПЕТРОВ ГРУП” ЕООД за отказа си от договора.

Срокът се счита за спазен, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпрати обратно стоките преди изтичането на 15-дневния срок.

Таксата за доставка на върнатите стоки се поема от ПОТРЕБИТЕЛЯТ.

В случай на отказ от договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Изтегли [418.57 KB]

Scroll to Top