Доставка

Доставката на стока, поръчана чрез използването на САЙТОВЕТЕ, се извършва при описаните в този раздел условия.

Доставките на територията на България, Гърция и Румъния се извършват чрез куриерска фирма Speedy.

Доставката на територията на Република България е безплатна до офисите на Speedy.

Поръчаната от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока се доставя до 3 (три) работни дни от изпращане на заявката, при условие, че адресът за доставка е валиден и е посочен точно.

Поръчаната стока се превозва в подходяща опаковка съгласно особеностите й, и използвания транспорт за доставка. Стоката ще бъде маркирана с пластмасова пломба за автентичност и сигурност на продукта.

Поръчаната стока се доставя на адреса, посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ в изпратената от него заявка.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за оттеглена и „МОНИ ПЕТРОВ ГРУП” ЕООД се освобождава от задължението си да изпълни доставката.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърди желанието си да получи поръчаната стока след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по втората доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и разходите за първата доставка.

Scroll to Top